mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Třeboň

Město Třeboň leží v srdci třeboňské kotliny, rozsáhlé jihovýchodní části jižních Čech o rozloze 700 km2Zdejší mírně zvlněná krajina s nepřehlednými lesy a bezpočtem velkých i malých rybníků zaujímá svým charakterem zvláštní místo. Od 12. století, kdy začala kolonizace této oblasti, obyvatelstvo postupně dotvářelo krajinu optimálním rozmístěním sídel a velkorysou úpravou režimu povrchových vod. Budování stok a rybníků v několika obdobích vtisklo Třeboňsku jedinečný a neopakovatelný ráz, pro který bylo v dnešní době zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO. Třeboňsko má také svou bohatou minulost, doloženou nesčetným množstvím stavebních i kulturních památek. Sama Třeboň, půvabné starobylé město, je příkladem u nás vzácné zachovalosti, již potvrzuje status městské památkové rezervace.

 

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus