mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Terezín

Koncem 18. století byl založen císařem Josefem II. jako mohutný pevnostní systém, bránící severozápadní přístupy do Čech. Císařským osidlovacím patentem z 9. prosince 1782 byl Terezín prohlášen svobodným královským městem. Ve skutečnosti bylo město podřízeno vojenským potřebám. K obležení však nikdy nedošlo. Obranná hodnota terezínských pevností byla překonána za napoleonských válek. Ani za posledního prusko-rakouského konfliktu nesehrál Terezín předurčenou roli. Pevnostní stautus města byl zrušen roku 1888. Z počátku bylo město téměř německé. Ryze českým se Terezín stal po vzniku první Československé republiky v roce 1918. Vysoké šikmé stěny z režného zdiva, červené barvy, šeď kamene na nárožích, římsách a zaklenutých průchodech tvoří kolorit pevnostních úseků. Ponurost mu dodávají vzpomínky na zneužití celého Terezína za německé okupace a druhé světové války. Pochmurný "génius loci" těchto míst nevymizí již nikdy, ani z jeho názvu...

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus