mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Telč

Pro nejstarší dějiny Telče chybí písemné dokumenty a místní historikové zaznamenávají několik pověstí o jejím vzniku. Nejčastěji je reprodukovaná historka o založení staroměstského kostela v roce 1099 a městečka Telče roku 1121 moravským knížetem Otou II. Ve druhé polovině 19. století hrála Telč významnou roli v národním uvědomění jihozápadní Moravy díky svému, tehdy českému školství a osobnostem, které zde učily a působily. Ve 20. století se rozproudil nový hospodářský a kulturní život. Jádro města bylo v roce 1993 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus