mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Plzeň

Významná poloha na soutoku řeky Radbuzy a Mže vedla v roce 1295 lokátora krále Václava II. Jindřicha k založení královského města, označovaného zpočátku ve starých písemných zprávách jako Nová Plzeň, byla založena velkoryse podle soudobých nejpokrokovějších názorů na urbanistické řešení.Její dodnes prakticky zachovaný půdorys je mimořádně cenným příkladem pravoúhlé šachovnice gotického města. Výhodná poloha na důležitých obchodních cestách, řezenské a norimberské, umožňovala čilé obchodní styky s cizinou. Proto již krátce po svém založení patřila k nejpřednějším městům v českém státě. Dnes je město Plzeň pro svou historickou hodnotu prohlášeno městskou památkovou rezervací v níž návštěvník může číst sedmisetletou historii Plzně, nejslavnější, ale i némě slavná údobí její existence tak, jak je přinášel život města.

 

 

 

 

 

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus