mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Litoměřice

Litoměřice byly založeny nad soutokem řek Labe a Ohře, v úrodné krajině lákající k trvalému osidlování již od dávných dob. Pro rozvoj českého kulturního života mělo velký význam zdejší patnáctileté působení jazykovědce Josefa Jungmanna, který ve zdejším semináři a na gymnáziu, jako na prvním místě v Čechách, učil češtinu a českou literaturu. Krátkou dobu zde i pobýval a zemřel básník Karel Hynek Mácha, k jeho pobytu se od té doby váže místní tradice českého kulturního života. Město Litoměřice si uchovávají stále svůj nezaměnitelný půvab. Jeho historické centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zdejší kraj je pro svou úrodnost a krásu, kterou oceňovali již naši předkové, právem nazýván zahradou Čech.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus