mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Liberec

Moderní centrum na severu Čech v současnosti náleží mezi pět největších měst v republice. Osada, vznikající při obchodní cestě z vnitrozemí do Lužice, je poprvé v pramenech zmíněna roku 1352. Nastala doba rozkvětu textilního průmyslu. Roku 1798 byla založena první textilní továrna, tradiční plátenictví a soukenictví doplnily na počátku 19. století přádelny bavlny, Clam-Gallasové zřídili v údolí Harcovského potoka barevny příze. Textilní konjunktura v první polovině století přináší i nebývalý stavební rozvoj, vznikla řada reprezentativních budov, které městu dodávaly majestátnost. Příkladem trvalé kvality libereckých schopností je technicky i esteticky vyspělá stavba dominanty celého kraje, telekomunikační věž na vrcholu Ještědu, oceněná Perretovou cenou za nejlepší architekturu světa roku 1969 a vyhodnocená jako stavba 20. století České republiky. 

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus