mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Kutná Hora

Vznik Kutné Hory je nerozlučně spjat s nálezem stříbronosné rudy v prostoru západních výběžků Českomoravské vrchoviny a jejím následným dobýváním. Přesná doba vzniku prvních důlních pracovišť, hornických osad i samotného města není známa, dá se však nepřímo odvodit z existence nedaleké slavníkovské mincovny v Malíně, kde se již na přelomu tisíciletí razily stříbrné mince zvané denáry. Hospodářský rozvoj přitahoval nejen četné horníky, ale i řemeslníky rozličných profesí a kupce z celé tehdejší kulturní Evropy, kteří se v bezprostřední blízkosti důlních pracovišť usazovali. Z hornické osady pozvolna vyrůstalo bohaté královské město s četnými výsadami. Živelný rozmach Kutné Hory na počátku 14. století byl zdůrazněn mincovní reformou Václava II., kterou byly do Vlašského dvora soustředěny veškeré mincovny z Čech a Moravy a zavedena jednotná grošová soustava. Pražský groš, ražený v Kutné Hoře, vynikal značnou kvalitou a pronikl do hospodářského života celé střední Evropy. Věhlas Kutné Hory plynoucí z těžby stříbrné rudy je již minulostí, dodnes si však město uchovalo neopakovatelný historický ráz, v roce 1953 bylo historické jádro města prohlášeno památkovou rezervací. Bohaté historii a velkému množství význačných stavebních a uměleckých památek vděčí Kutná Hora za neutuchající zájem domácích i zahraničních návštěvníků, ten také podpořilo prestižní zapsání města do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1995.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus