mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Cheb

Jedno z nejstarších měst v Čechách, jehož historie sahá až do 9. století. První písemná zmínka o Chebu je v listině německého krále Jindřicha IV. z roku 1061 pod názvem Egire, jméno vychází z keltského jména protékající řeky Agara a přejatého do němčiny jako Eger. V roce1149 získal Cheb vládnoucí říšský rod Hohenštaufů, který z něj učinil opěrný bod své mocenské politiky vůči českému knížectví. Vzhledem k výhodné poloze chebska o něj projevili zájem také čeští panovníci. K trvalému připojení chebska k zemím koruny české došlo v roce 1322. Ve 14. století pak Cheb patřil se svými 7 300 obyvateli ke čtvrtému největšímu městu v Čechách. Získal řadu privilegií - Zlatou bulou byli chebští osvobozeni od cel a mýt v celé říši, měli vlastní sněm i soud, právo ražení mincí. Dnes patří Cheb do památkové rezervace a od roku 1989 je i důležitým střediskem kulturního a obchodního života.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus