mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Český Krumlov

První stopy po činnostech člověka na území města sahají do závěru starší doby kamenné. Údolí meandrující řeky už v pravěku lákala k osídlení a zároveň zajišťovalo odvěké spojení jihu Čech s Podunajím a dolním Povltavím.V první polovině 8. století založili Slované svá obydlí v prostoru tzv. Nového Města. Zlatým písmem se do historie města zapsali poslední rožmberští vladaři Vilém a Petr Vok. Starý hrad se mění z nedobytné pevnosti ve skvělé renesanční sídlo s dominantou malované okrouhlé hlásky, nového symbolu Českého Krumlova, rozrostlého o nové předměstí Budějovické, Horní Bránu a Plešivec. Český Krumlov si dodnes vzácně uchoval svou středověkou urbanistickou kompozici, s rozsáhlým fondem gotických a renesančních budov, jen málo dotčenou náporem moderní civilizace. Není proto náhodou, že byl v roce 1992 zařazen do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus