mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Bečov

Dějiny Bečova jsou spojeny s těžbou zlata, stříbra a zejména cínu. Zdejší lesnatá krajina s bohatými nalezišti rud byla osídlena již v dávné minulosti, písemně zaznamenanou kolonizací kraje však datujeme do 12. století. Velkou část severozápadních Čech tehdy ovládal rod pánů s erbem hrabí, předních velmožů dvora českých panovníků. V údolním meandru říčky Teplé tehdy vznikla osada, střežící významné místo na křižovatce zemských cest z nitra Čech na hrad Loket a spojnici Tepelského kláštera se středním Poohřím.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus