mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Panoramatická mapa Mariánské Lázně

Světově proslulé lázeňské středisko ležící v krajinné oblasti Slavkovského lesa, na jehož poměrně malém území města vyvěrá na 40 minerálních pramenů a v blízkém okolí více než sto.Dějiny vzniku a prvého vývoje města jsou spjaty s dějinami Premonstrátského klášera v Teplé, kterému okolní území od dávných dob náleželo. Léčivým a blahodárných účinkům pramenů je věnována soustavnější poornost až v 18. století. Hlavní zásluhy na myšlence založit v údolí lázně nese klášterní lékař Josef Jan Nehr, v jehož úsilí ho podporoval opat Karel Kašpat Reitenberger. Nezměrnou vůlí obou mužů se doslova během několika let proměnilo nevlídné bažinaté údolí na jedno z nejkrásnějších letovisek té doby. Od roku 1808 nese název Mariánské Lázně. O deset let později jsou veřejně prohlášeny lázněmi. 

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus