mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Praha - Pražský hrad a Hradčany

PHA vychodni pohled vodoznak B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pražský hrad je nejcennější českou kulturní památkou. 
Od devátého století je sídlem hlavy státu a střediskem politického a duchovního života českého národa. 

více

Praha - Strahovský klášter

Strahov.klaster oblka vodoznak
Historie kláštera na Strahově započala jeho založením v roce 1140. Klášter byl založen při významné zemské stezce vedoucí k Pražskému hradu z popudu olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, vynikajícího diplomata a politika, českým knížetem Vladislavem II.

více

Panoramatická mapa Brno

Brno obalka vodoznak
Na rozhraní jihomoravské roviny a Českomoravské vrchoviny u soutoku řek Svratky a Svitavy se nachází město Brno - hospodářské i kulturní centrum vínem proslavené jižní Moravy, druhé největší město České republiky.

více

Panoramatická mapa Hluboká

Hluboka obalka vodoznak
Zámek Hluboká, původně gotický hrad dal zřejmě vybudovat v 2. polovině 13. století král Václav I. Vedle nedalekých Českých Budějovic měl patřit k významným opěrným místům královské moci budovaných na březích Vltavy.

více

Panoramatická mapa Jindřichův Hradec

jh vodoznak
Malebné město v jihovýchodním koutu Čech. Jeho zdi se zhlíží v ocelové hladině rybníka Vajgaru, jedné z nejstarších umělých vodních nádrží na našem území.

více

Panoramatická mapa Kutná Hora

Kutna hora obalka vodoznak
Vznik Kutné Hory je nerozlučně spjat s nálezem stříbronosné rudy v prostoru západních výběžků Českomoravské vrchoviny a jejím následným dobýváním.

více

Panoramatická mapa Plzeň

Plzen obalka vodoznak
Významná poloha na soutoku řeky Radbuzy a Mže vedla v roce 1295 lokátora krále Václava II. Jindřicha k založení královského města, označovaného zpočátku ve starých písemných zprávách jako Nová Plzeň.

více

Panoramatická mapa Slavonice

Slavonice obalka vodoznak
Původní strážní osada, založená asi ve 12. století na středověké zemské stezce spojující Prahu s Vídní, patřila do majetku pánů z Hradce.

více

Panoramatická mapa Terezín

Terezn oblka vodoznak
Koncem 18. století byl založen císařem Josefem II. jako mohutný pevnostní systém, bránící severozápadní přístupy do Čech.

více

Panoramatická mapa Praha - Pražský hrad a Malá Strana

P.hrad obalka vodoznak
Pražský hrad je nejcennější českou kulturní památkou. Od devátého století je sídlem hlavy státu a střediskem politického a duchovního života českého národa. Jeho stavební vývoj obrážel období rozkvětu a úpadku společnosti, avšak nikdy se úplně nezastavil. 

více

Praha - Židovské Město

Zidovske mesto obalka vodoznak
Rekonstrukční plán Židovského Města Pražského dle Langweilova modelu, před asanací židovské čtvrti, kolem roku 1893.

více

Panoramatická mapa Bečov

becov obalka vodoznak
Dějiny Bečova jsou spojeny s těžbou zlata, stříbra a zejména cínu. Zdejší lesnatá krajina s bohatými nalezišti rud byla osídlena již v dávné minulosti, písemně zaznamenanou kolonizací kraje však datujeme do 12. století.

více

Panoramatická mapa České Budějovice

Budejovice oblka vodoznak
Minulost Českých Budějovic sahá až k roku 1265, kdy na příkaz českého krále Přemysla Otakara II. byla vybrána přiznivá poloha pro založení nového královského města - soutok řek Vltavy a Malše.

více

Panoramatická mapa Horšovský Týn

Horsovsky Tyn obalka vodoznak
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1184. Město vzniklo na místě brodu na kupecké stezce v sousedství správní osady Horšov, existující pravděpodobně již v 10. století.

více

Panoramatická mapa Mariánské Lázně

M.Lazne obalka vodoznak
Světově proslulé lázeňské středisko ležící v krajinné oblasti Slavkovského lesa, na jehož poměrně malém území města vyvěrá na 40 minerálních pramenů a v blízkém okolí více než sto. 

více

Panoramatická mapa Prachatice

Prachatice obalka vodoznak
Památné město na úpatí hory Libína, jehož sedlem vstupovala Zlatá stezka z Čech do šumavských hvozdů a dále k bavorskému Pasovu. 

více

Panoramatická mapa Roudnice nad Labem

Roudnice obalka vodoznak
Úrodný kraj ve stínu legendární hory Říp patří do srdce českých zemí. V místě kde na řece Labi ležel brod, vznikla trnová osada, zárodek budoucího města. Své jméno dostala pravděpodobně podle pramene rudné vody, který vytéká z proboštské zahrady u kostela Narození Panny Marie.

více

Panoramatická mapa Telč

Telc obalka vodoznak
Pro nejstarší dějiny Telče chybí písemné dokumenty a místní historikové zaznamenávají několik pověstí o jejím vzniku.

více

Panoramatická mapa Třebíč

Trebic obal vodoznak
Počátky města souvisí se založením benediktinského kláštera nad řekou Jihlavou roku 1101, na jehož místě se dnes nachází zámek.

více

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus