mplan oranzov

logo titulek3Instagram Pinterest Google

Mariánské Lázně - Křížový pramen 1:25

Model nejstarší podoby Křížového pramene, kolem roku 1815. Rekonstrukce vychází z dochovaných rytin Mariánských Lázní v nejstarší publikaci Dr. Johanna J. Nehra a také z popisu v tzv. Felbingerově kronice. Zákres drobné budovy s umístěním pramenů, křížovévo a dávivého, pochází z pera W. Klafta. Oplocená parcela s brankou barokního tvarosloví a domkem pro úkryt hostů před nepřízní počasí (patrně také s přístavkem toalet) představuje původní jednoduché formy lázeňské užitkové architektury. Toto pojetí nemělo dlouhého trvání. Již v roce 1818 vlastník pozemků tepelský klášter přistoupil k výstavbě honosného pavilonu ve stylu klasicismu a hrazený okrsek slaných pramenů se stal minulostí. Konzultace Městské muzeum Mariánské Lázně, Mgr. Ing. Jaromír Bartoš.

Click here - http://fbetting.co.uk claim betfair bonus